Privacy verklaring van Struik Wieringermeer B.V. / Struik Export B.V.

Graag wijzen wij u erop dat wij persoonsgegevens, indien noodzakelijk, verzamelen en gebruiken om u te kunnen bedienen. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en volgens de geldende wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op welke wijze wij hier aan voldoen, willen we voor u verduidelijken middels deze Privacy Verklaring.

Struik verzameld persoonsgegevens van relaties, zoals (potentiële) klanten, dealers, leveranciers en bedrijven die diensten leveren. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs verzamelen zijn o.a. namen, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en andere benodigde informatie om u te kunnen bedienen.

De informatie wordt op verschillende manier verkregen. Dit gebeurt via gesprekken, e-mail, telefoon, partners / dealers en de website (o.a. contactformulier, cookies)

Uw gegevens worden voor verschillende bedrijfsactiviteiten / doeleinden gebruikt:
- Toesturen van informatie;
- Opstellen en toesturen van een offerte;
- Vastleggen en toesturen van een orderbevestiging;
- Toesturen van facturen.

Doorgifte van gegevens aan derden
Soms is het nodig om gegevens aan derden te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een product of dienst aan u geleverd dient te worden of wanneer we u doorverwijzen naar één van onze dealers. Indien u dit niet wilt, kunt u dit expliciet aangeven wanneer u contact met ons heeft.

Bewaarperiode en beveiliging van persoonsgegevens
De bewaarperiode voor uw persoonsgegevens vindt plaats volgens de geldende wet- en regelgeving en zolang het nodig is om u te kunnen bedienen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in ons beveiligde verkoop- en inkoopadministratie. Deze staan op een interne server, maar wordt ook bewaard op beveiligde externe servers van derden.

Uw Rechten
Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of wissen, kunt dat aanvragen. Alleen als wet- en regelgeving ons dat niet toestaat, kan het verzoek geweigerd worden. Als u het er toch niet mee eens bent hoe we met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat laten weten via de e-mail: administratie@struikholland.nl.