RF STROKENFREES

De RF Strokenfrees bewerkt de grond overtop in smalle stroken, waardoor graspollen onder gewoeld worden en als bemesting onderin het zaaibed komen te liggen. Het resultaat: een schoon zaaibed, precies op de plek waar u het nodig heeft.
De ondiepe werking van de frees leidt tot verbetering van de bodemstructuur, de draagkracht en het behoud van bodemleven.

 

Sterke punten:

  • Multifunctioneel inzetbaar
  • Minimale grondbewerking
  • Zeer goede draagkracht voor een probleemloze oogst
  • Geen structuurbederf van de bodem door minimale insporing
  • Behoud van bodemleven en organische stoffen
  • Voorkomt bodemerosie op hellende percelen
  • Geen hoge kosten van rupsvoertuigen tijdens het oogsten
  • Leverbaar met een werkbreedte vanaf 4x25 cm tot 8x25 cm
  • Standaard uitgevoerd met koppelas voorzien van een nokkenkoppeling